Tullinge SK Tullinge SK   Köp Naturpasset. Registera och betala direkt här på hemsidan   Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Riksten Friluftsstad
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Trimtex
Mila Halogen

TSK årsmöte 21/2 2017

Skrivet av Styrelsen Inlagt  2017-01-25 20:43:57
Uppdaterad 2017-02-13 21:46:42
Sidan visad 194 gånger

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte tisdagen den 21 februari 2017 klockan 20.00 i klubbstugan vid Brantbrinks IP i Tullinge.

Årsmöteshandlingar med eventuella motioner kommer att anslås i klubbstugan och på hemsidan senast en vecka före mötet. Se länk nederst på sidan.

Alla medlemmar som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

Föredragningslista för årsmötet

Utdelning av stipendier för SM, EM och VM insatser

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två protokolljusterare till lika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet
 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista med övriga frågor
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2016
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgifter för 2017
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget 2017
 • Motioner från klubbmedlemmar respektive förslag från styrelsen.
 • Val av ordförande (1år)
 • Val av styrelseledamöter (2år)
 • Val av styrelsestöd (2år)
 • Val av kommittéledamöter (2år)
 • Val av valberedning (1år)
 • Val av två revisorer (1år)
 • Val av två revisorssuppleanter (1år)
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning

Motioner till årsmötet ska vara skriftliga och lämnas senast den 6/2 2017 till styrelsens sekreterare Lin Normark.

 Varmt välkomna!

Styrelsen


  Länkar
  Årsmöteshandlingar
  Valberedningens förslag 2017

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2017