Tullinge SK Tullinge SK   Köp Naturpasset. Registera och betala direkt här på hemsidan   Hyr vår klubbstuga   Köp karta över Lidaskogen med torp-spotting

 

 
 
Vi samarbetar med
 
Riksten Friluftsstad
Botkyrka - Långt ifrån lagom
Trimtex
Mila Halogen

Extra årsmöte 2016-05-17

Skrivet av Styrelsen Inlagt  2016-04-24 10:10:50
Uppdaterad 2016-04-24 10:10:38
Sidan visad 172 gånger

Med anledning av beslutet vid ordinarie årsmöte om anslutning av Tullinge Sportklubb till Svenska Friidrottsförbundet krävs en ändring av TSK stadgar.
Tid och plats:
2016-05-17 kl. 20.00 i klubbstugan, Brantbrink, Tullinge

Föredragningslista för extra årsmötet

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två protokolljusterare till lika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet
  6. Frågan om mötets behöriga utlysande
  7. Fastställande av föredragningslista
  8. Ändring av Tullinge Sportklubb stadgar
  9. Mötets avslutning 

Alla medlemmar som har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

Varmt välkomna! 

Styrelsen

Förslag till nytt innehåll i TSK stadgar från 18 februari 2014

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser, 3§ Sammansättning, tillhörighet m.m.

(Förändring med kursiv stil)

”Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Orienteringsförbundet

Svenska Skidförbundet

Svenska Cykelförbundet

Svenska Friidrottsförbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Dessa är:

Stockholms Orienteringsförbund

Stockholms Skidförbund

Stockholms Cykelförbund

Stockholms Friidrottsförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. 

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.”


  Länkar
  

 

Kommentarer >> Lägg in en kommentar


 

  >> Logga in för att editera denna sida

 

Tullinge Sportklubb, c/o Axelsson, Sveavägen 5, 14731 Tumba, info@tullingesk.se
Hemsidesansvarig: Henrik Persson
Material på hemsidan tillhör Tullinge Sportklubb 1996-2017